ASSIMILATE THIS! header image 1

ASSIMILATE THIS!

27
Nov 2020

פרק 35 - חלק ב’ - הפלוט ארמור של בוק

November 27, 2020

*** שימו לב! הפרק מכיל ספויילרים לפרקים 1 עד 6 של העונה השלישית של דיסקברי! ***

החלק השני של הפרק הקודם ובו אנחנו מדברים על פרק 6 של העונה השלישית של דיסקברי

:הפרק

DIS 3x06 - Scavengers

!האזנה נעימה