ASSIMILATE THIS! header image 1

ASSIMILATE THIS!

3
Feb 2021

פרק 42 - המבנה הפוליטי של הפדרציה

February 3, 2021

חוזרים למתכונת התוכניות הרגילה והפעם דיון על המבנה הפוליטי של הפדרציה, מאז ימי כדור הארץ המאוחד ועד בערך סוף וויאג'ר

:נסחפנו שם בהתחלה לדבר על עוד נושאים, אז הנה כמה נקודות ציון מהפרק, למי שרוצה לדלג

התחלה עד 01:45 - פתיחה

01:45 - 25:00 - ההצעה של מייקל דורן לסדרה חדשה על וורף, גולשים שם לדמותו של פיקארד ולהערכה על טיב "עולמות חדשים ומוזרים" המתוכננת מול סדרות אחרות בנות זמננו, למשל האקספנס

25:00 - הדיון על הפוליטיקה של הפדרציה 

!האזנה נעימה