ASSIMILATE THIS! header image 1

ASSIMILATE THIS!

16
Mar 2021

פרק 45 - ספיישל: פאנל דמויות

March 16, 2021

!ספיישל

פאנל על דמויות במסע בין כוכבים, עם התמקדות בסדרות הקלאסיות, החל מהסדרה המקורית ועד וכולל אנטרפרייז
:במהלך הפאנל סקרנו שאלות כגון

 

?מי הדמויות אליהן התחברת*
?אילו תפקידים משרתות הדמויות בסדרות*
?איך השתנתה תפיסת הדמויות בעיניך לאורך שנות הערצת הטרק*
ועוד
 

:בהשתתפות

נדב ברוכיאל*
ארז הררי*
אולגה יופה*

את הפאנל הנחה אלכס ושנינו סיפקנו גם את הפרספקטיבות שלנו

!האזנה נעימה

:קישורים לספרים שנדב הזכיר