ASSIMILATE THIS! header image 1

ASSIMILATE THIS!

4
May 2021

פרק 48 - מוכשר הניקולאי הזה

May 4, 2021

אלכס ואני חוזרים לעונה השביעית של הדור הבא, עם פרק משפחתי מרגש

TNG 7x13 - Homeward

:מראי מקום בתוכנית

פתיחה ותקציר - 00:00-03:40
מה מעניין בפרק הזה? - 03:40-12:30
מה התפקיד של ניקולאי, למה הוא לבד שם ועוד תהיות על התשתית של הפרק - 12:30 - 23:47
המשמעות של הפריים דיירקטיב בפרק - 23:47 - 31:00
עוד תהיות על וורף, וורין וניקולאי - 31:00 - 50:45
עוד על הפריים דיירקטיב - 50:45 - 1:07:40
 

!האזנה נעימה