ASSIMILATE THIS! header image 1

ASSIMILATE THIS!

29
Jun 2021

פרק 51 - וולקנים חלק א’ - מנהלת מוצר שמחלטרת ככהנת

June 29, 2021

הבאנו לכם את החלק הראשון בסקירה מקיפה על הוולקנים. הפעם הזאת תהיה על ההסטוריה המוקדמת שלהם ועל כוכב הלכת עצמו. חוץ מזה גם דיברנו על הטריילר של העונה השניה של פיקארד שיצא לא מזמן

:מראי מקום בתוכנית
 
הטריילר לעונה השנייה של פיקארד - 00:00 - 12:10
רעיונות ממוחו הקודח של קורצמן - 12:10 - 15:40
למה לנו וולקנים עכשיו - 15:40 - 17:10
ההסטוריה הקדומה של התרבות הוולקנית, ההתחלה הפראית ועידן ההתעוררות בתקופת סוראק - 17:10 - 42:00
כוכב הלכת וולקן ומה למדנו עליו מהסדרות והסרטים - 42:00 - 01:02:10
דברי סיום - 01:02:10 - הסוף
 
!האזנה נעימה